OGŁOSZENIA 13 - 20 VI 21

Drukuj

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana: K-ł św. Klemensa, ul. Karolkowa 49, W-wa.

---------------------------
SANCTUS DEUS, SANCTUS FORTIS, SANCTUS IMMORTALIS, MISERERE NOBIS ET TOTIUS MUNDI. PATER NOSTER. AVE MARIA. GLORIA PATRI.

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami... Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy... Amen.