XIV/XV PIESZA PIELGRZYMKA GIETRZWAŁD 20/21

Drukuj

UWAGA:

XIV /2020/,  XV /2021/ PIESZA PIELGRZYMKA RÓŻAŃCOWA z WARSZAWY/MILANOWKA do GIETRZWAŁDU ODWOŁANA!

DOTYCHCZASOWYCH PIELGRZYMÓW, DARCZYŃCÓW ORAZ WSZYSTKICH KTÓRYCH NAWIEDZALIŚMY NA PIELGRZYMIM SZLAKU, POLECAMY MIŁOSIERDZIU BOŻEMU ZA WSTAWIENNICTWEM GIETRZWAŁDZKIEJ MARYI i KRÓLOWEJ, OFIARUJĄC INTENCJĘ MSZALNĄ W 1.CZWARTEK, 1.PIĄTEK ORAZ 1. SOBOTĘ VII 2021 W KOŚCIELE ŚW. KLEMENSA W WARSZAWIE. DO WSPÓLNEJ MODLITWY ZAPRASZAMY! AVE MARIA.

Chcących wesprzeć materialne potrzeby pielgrzymki w przyszłym roku, prosimy o kontakt - a pragniemy m.in. nabyć odpowiednie i praktyczne nagłośnienie, tak bardzo potrzebne podczas pielgrzymowania...

(2019)

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMI SZLAK... AVE MARIA!

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka!
Królowo Niebios i Pani Aniołów!
Ty ukazałaś się na warmińskiej ziemi,
aby wzywać do nawrócenia, pokuty,
żarliwej modlitwy różańcowej i trzeźwości.
Prowadzeni Twym orędziem,
oddajemy się pod Twoją macierzyńską opiekę,
aby z radością przyjmować Ewangelię Twojego Syna.
Ty, która w Gietrzwałdzie obiecałaś,
że zawsze będziesz przy nas, wstawiaj się za nami,
aby nasza wiara wyznawana, celebrowana i praktykowana na co dzień,
pogłębiała się i owocowała czynnym udziałem w życiu Kościoła
oraz podejmowaniem dzieł apostolskich.
Matko Niepokalanie Poczęta!
Ucz nas wiary, nadziei i miłości.
Królowo Różańca Świętego!
Przypominaj nam, że zbawienie dokonane przez Twojego Syna
uobecnia się w życiu sakramentalnym Kościoła.
Uczennico Pańska i Matko Kościoła!
Pomagaj nam w rozeznawaniu powołania chrześcijańskiego,
abyśmy prowadzeni przez Ducha Świętego,
dostrzegali znaki Bożej obecności w świecie
i byli posłuszni Jego natchnieniom. Amen.

Poniższe informacje będą stopniowo dostosowywane do potrzeb pielgrzymki...

Pod corocznym hasłem PER MARIAM AD JESUM XIV PIESZA PIELGRZYMKA RÓŻAŃCOWA WARSZAWA - GIETRZWAŁD trwać będzie od... do... Zapraszamy! Ave Maria.

Wyruszamy z Milanówka... o godz... sprawowana będzie tradycyjna Msza święta /kościół św. Jadwigi ul. Kościuszki 41/ a potem wyjście pielgrzymki o godz...

Do Gietrzwałdu dochodzimy... około godz. 14/15. Przed opuszczeniem Gietrzwałdu przeżywamy jeszcze na błoniach przy sanktuarium Drogę Krzyżową o godz. 17.

Ta dziewięciodniowa pielgrzymka, pokonująca około 230 km, to nowenna przygotowująca pątników na spotkanie z Matką Bożą w Gietrzwałdzie na Warmii. Gietrzwałd to jedyne miejsce objawień maryjnych w Polsce, których autentyczność została potwierdzona autorytetem Kościoła...

(2012)

Podczas pielgrzymki przeżywanej w duchu tradycji katolickiej, codziennie uczestniczymy we Mszy świętej sprawowanej w rycie trydenckim a zgodnie z życzeniem objawiającej się Matki Bożej w Gietrzwałdzie: „ODMAWIAJCIE CODZIENNIE, GORLIWIE RÓŻANIEC”, podstawową modlitwą pątniczego dnia są części świętego różańca jak również godzinki, litanie, koronki, rozważania... Staramy się również poznawać i odmawiać modlitwy w języku łacińskim... a pielgrzymkowy dzień kończy wieczorny Apel Maryjny.

Z Bożą pomocą, poszczególne etapy pielgrzymki nie są ponad ludzkie siły... zatem na pątniczy szlak zapraszamy zarówno młodych jak i dorosłych i starszych...

Życzliwość Miłosiernego Pana Boga oraz Chrystusowej i naszej Matki, jak również ludzkich serc, na pielgrzymim szlaku jest przeogromna... Już teraz dziękujemy i modlitewnie wspieramy naszych ofiarodawców oraz spotykanych kapłanów, siostry zakonne i wszystkich dzielących się z pątnikami serdecznością i staropolską gościnnością...


UWAGA: KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ z REGULAMINEM PIESZEJ PIELGRZYMKI!!!

Znajdziesz tu praktyczne informacje np. zapisanie się... wyjście... ubiór... bagaż... wyżywienie... noclegi... opłaty... ubezpieczenie indywidualne... powrót...

---------------------------------------------------

REGULAMIN PIESZEJ PIELGRZYMKI RÓŻAŃCOWEJ WARSZAWA - GIETRZWAŁD

1. Uczestnikiem tej pielgrzymki tj. Pielgrzymem, jest katolik, który mając odpowiednią fizyczną kondycję do przejścia pielgrzymkowego szlaku, akceptuje niniejszy regulamin, zapisze się, uiści opłatę /patrz punkt 14 i 15 Regulaminu/ oraz podczas pielgrzymki nosi identyfikator.

----------

Identyfikator wydawany jest przez organizatora pielgrzymki z wypisanym imieniem pielgrzyma a na odwrocie numerem telefonu do wybranej osoby, na ewentualność bardzo ważnego powiadomienia.


2. Osoba niepełnoletnia /do lat 18/, uczestniczy w pielgrzymce razem z rodzicem /ewentualnie z opiekunem prawnym/ lub razem z osobą pełnoletnią sprawującą nad nią pieczę, upoważnioną pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, na podstawie złożonego przy zapisie upoważnienia.


3. Na pielgrzymkę zapisujemy się od początku czerwca... wypełniając formularz zapisu dostępny u o.Krzysztofa /po Mszy tradycyjnej, ul. Karolkowa 49, Warszawa/ lub pobrany z tej strony internetowej, lub też telefonicznie u Stanisława 517 610 647.

UWAGA: koniecznie prosimy !!! Zapisujących się w dniu wyjścia pielgrzymki lub podczas jej trwania oraz pragnących iść tylko jeden lub kilka dni, koniecznie prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie do Stanisława 517 610 647.


4. Pielgrzymka rozpoczyna się wyjściem z Milanówka o godz... z kościoła św. Jadwigi, ul. Kościuszki 41 /gdzie każdy dociera indywidualnie/ a kończy się Drogą Krzyżową w Gietrzwałdzie o godz. 17.

----------

Z Gietrzwałdu, pielgrzymi powracają indywidualnie lub zamówionym autokarem /patrz punkt 14 i 20 Regulaminu/.


5. Pielgrzym uczestniczy w religijno-tradycyjnym programie pielgrzymki m.in. codzienna Msza święta trydencka, tradycyjne różańcowe tajemnice oraz modlitwy i śpiewy /również po łacinie/ które ukazują głębię i bogactwo katolickiej wiary i liturgii.

----------

Jako modlitewną pomoc, na czas trwania pielgrzymki, otrzymamy "Śpiewnik mogilski".


6. Pielgrzym bezwzględnie przestrzega przepisów o ruchu drogowym, zarządzeń władz terenowych i policji. Okazuje posłuszeństwo księdzu przewodnikowi i pielgrzymkowym służbom.

----------

Dla dobra całej pielgrzymki, na prośbę organizatorów, podejmujemy również modlitwy oraz /w miarę posiadanych umiejętności/ służebne posługi i prace.


7. Każdy pielgrzym idzie tylko w zorganizowanej grupie, zachowując szczególną uwagę i ostrożność przy poruszaniu się publicznymi drogami, jezdniami i ulicami.

----------

Bezwzględnie zabrania się iść poza grupą bez zgody odpowiednich służb pielgrzymki.


8. Pielgrzyma obowiązuje taktowny ubiór, okrywający m.in. ramiona i nogi. Ubiór winien być również praktyczny i na wszelką pogodę: na słońce - nakrycie głowy a na deszcz - wodoodporna peleryna.

----------

Na wejście do Gietrzwałdu ubiór winien być odświętny - mężczyźni: długie spodnie i jasne koszule - kobiety: ciemne, dłuższe sukienki, spódnice i jasne bluzki.


9. Pielgrzym niesie dowolny bagaż podręczny a w nim np. kubek, talerzyk, sztućce, lekarstwa, odzież bieżącą i od deszczu, różaniec, modlitewnik.

----------

Większy bagaż lub bagaże tj. to co konieczne na czas całej pielgrzymki np. odzież i obuwie na zmianę i na każdą okoliczność, środki higieny, ręczniki, miska do mycia, dowolne posłanie do spania /patrz punkt 11 Regulaminu/, oddaje każdego dnia, przed wyruszeniem pielgrzymki, na wyznaczony pojazd.

----------

Bagaże powinny być dobrze zabezpieczone aby w całości można byłoby je odebrać na końcu każdego etapu pielgrzymki.


10. Organizatorzy starają się zapewnić dla wszystkich wyżywienie wspólne, podstawowe, w polowych warunkach. W przypadku poczęstunków na trasie pielgrzymki, życzliwym i goszczącym, okazujemy wdzięczność i modlitewne wsparcie.


11. Noclegi zorganizowane są w budynkach szkół lub parafii na podłodze, oddzielnie dla mężczyzn i kobiet.

----------

Pielgrzym winien mieć swoje nocne posłanie, oddawane na transport samochodowy: np. karimatę, materac, składane łóżko, śpiwór a ew. namiot można rozbijać tylko w wyznaczonym do tego miejscu.

----------

Zabiegi higieniczne /mycie, WC/ dozwolone są w miejscach wyznaczonych przez gospodarza miejsca.

----------

Na noclegu obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 lub o innej godzinie wcześniej ogłoszonej.


12. Pielgrzym posiada zażywane przez siebie wszystkie lekarstwa. Jeśli potrzeba powinien nosić je przy sobie lub odpowiednio przechowywać w swoim bagażu, codziennie oddawanym na samochodowy transport.


13. Nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów ani zbierać jakichkolwiek ofiar, bez zgody organizatorów pielgrzymki. Niesione obrazy, flagi, hasła itd. muszą uzyskać aprobatę organizatorów pielgrzymki.


14. Za udział w całej pielgrzymce uiszczamy 200 zł., m.in. za transport, wyżywienie, noclegi.

----------

Dodatkowy koszt 70 zł., to dla pragnących powrócić autokarem do Warszawy lub Milanówka.

----------

Opłatę /200 zł./ z ew. należnością za autokar /70 zł./ uiszczamy przy zapisie.


15. Pragnący dołączyć się do pielgrzymki na jeden lub kilka dni, dokonują zapisu, otrzymują identyfikator i uiszczają za każdy dzień 25 zł.


16. Przed pielgrzymką, każdy może indywidualnie u dowolnego ubezpieczyciela, wg zaakceptowanych przez siebie warunków, ubezpieczyć się na czas trwania pielgrzymki, od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).


17. Cywilnoprawna odpowiedzialność za ewentualne szkody, powstałe w wyniku działania lub zaniechania pielgrzyma, obciążają w całości samego pielgrzyma.

----------

Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez niepełnoletniego /do lat 18/ obciążają rodzica /opiekuna prawnego/ lub osobę pod pieczą której niepełnoletni pozostawał.


18. Pielgrzym akceptuje fotografie i nagrania z jego udziałem, umieszczone na oficjalnej stronie pielgrzymki oraz wyraża zgodę na zamieszczanie na oficjalnej stronie pielgrzymki przekazanych przez innych zdjęć i nagrań.


19. Pielgrzym zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w celach informacyjnych i organizacyjnych przez kierownictwo pielgrzymki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


20. Ewentualny nocleg w Gietrzwałdzie z ... na ... /z soboty na niedzielę lub dni następne/ każdy organizuje i opłaca we własnym zakresie.


21. Za nieprzestrzeganie regulaminu, postawę i działanie niezgodną z duchem pielgrzymki przewiduje się: upomnienie lub natychmiastowe usunięcie.

----------

Usunięty pielgrzym opuszcza pielgrzymkę na swoją wyłączną odpowiedzialność, bez zwrotu dokonanej wcześniej wpłaty.


22. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga ksiądz przewodnik, po zasięgnięciu opinii współorganizatorów pielgrzymki.


WAŻNE DLA CIEBIE INFORMACJE otrzymasz oraz możesz zapisać się od początku VI... kontaktując się:


NOCLEG DLA PRAGNĄCYCH PRZYBYĆ DO MILANÓWKA DZIEŃ WCZEŚNIEJ - jest możliwy po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Stanisławem 517 610 647.

FORMULARZ ZAPISU do pobrania (pdf)


UPOWAŻNIENIE RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) DLA NIEPEŁNOLETNIEGO do pobrania (pdf)


POSZCZEGÓLNE ETAPY PIELGRZYMKI oraz MIEJSCA sprawowania MSZY ŚWIĘTEJ:


AUTOKAR DO GIETRZWAŁDU - pragnących przyjechać do Gietrzwałdu w ... zapraszamy na wyjazd autokarowy z Milanówka lub Warszawy.
Zapisujemy się i opłacamy autokar u o. Krzysztofa /ul. Karolkowa 49/ lub zgłaszamy się telefonicznie do Elżbiety 503 019 877.

PLAKAT - ULOTKA 2019 - POBIERZ... DRUKUJ... PRZEKAZUJ INNYM!


PER MARIAM AD JESUM


MAŁA KRONIKA FOTO od 2012


AVE MARIA 2019


AVE MARIA 2018więcej zdjęć na FB

AVE MARIA 2017AVE MARIA 2016AVE MARIA 2015


AVE MARIA 2014
AVE MARIA 2013


VI pielgrzymka 2012


AVE MARIA 2012