OGŁOSZENIA 11 - 18 VII 21

Drukuj

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana: K-ł św. Klemensa, ul. Karolkowa 49, W-wa.

SANGUIS CHRISTI, IN EUCHARÍSTIA POTUS ET LAVÁCRUM ANIMÁRUM, SALVA NOS.