WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 2020

Drukuj

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego /sobota 30 maja/ o godz. 20,  serdecznie zapraszamy do udziału w wigilijnym, modlitewnym czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem - będzie możliwość spowiedzi od godz. 20. Podczas adoracji, odmówimy łaciński różaniec oraz litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny. Wigilijna Msza święta o godz. 21, zakończy tegoroczne czuwanie. ORATE, FRATRES!

*****

Na Wigilię Zesłania Ducha Świętego: Msza św. w Zesłanie Ducha św. odprawiała się kiedyś w nocy, potem tak jak i Msza Wielkanocna została cofnięta na sobotę, w dniu tym to zaczyna się więc to wielkie święto. W dzień Zesłania Ducha św. odbywał się chrzest tych katechumenów, którzy nie mogli być ochrzczeni na Wielkanoc... Mszał Rzymski 1949

Veni, Sancte Spiritus, et emitte caelitus lucis tuae radium.
Veni, pater pauperum, veni, dator munerum, veni, lumen cordium.
Consolator optime, dulcis hospes animae, dulce refrigerium.
In labore requies, in aestu temperies, in fletu solatium.
O lux beatissima, reple cordis intima tuorum fidelium.
Sine tuo numine, nihil est in homine, nihil est innoxium.
Lava, quod est sordidum, riga, quod est aridum, sana, quod est saucium.
Flecte, quod est rigidum, fove, quod est frigidum, rege, quod est devium.
Da tuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium.
Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen. Alleluja.

Przybądź Duchu Święty i zlej z niebiosów promień Twego światła.
Przyjdź, ojcze ubogich, przybądź, dawco darów, przybądź, serc światłości.
Przyjdź, Pocieszycielu, słodki gościu duszy, słodkie pokrzepienie.
Tyś spoczynkiem w pracy, Tyś ochłodą w skwarze, Tyś pociechą w płaczu.
O światłości błoga, napełń wnętrze serca wszystkich Twoich wiernych.
Bez twojego Bóstwa nie ma nic w człowieku, nie ma nic bez szkody.
Obmyj to, co brudne, zroś to, co jest oschłe, ulecz, co zranione.
Ugnij, co oporne, ogrzej, co jest zimne, sprostuj to, co zdrożne.
Udziel Twoim wiernym, Tobie ufającym, siedem świętych darów.
Daj zasługę cnoty, daj zbawienny koniec, daj wieczystą radość. Amen. Alleluja.