MODLITWA za PRZYCZYNĄ św. SZARBELA: KWIECIEŃ 2019

Drukuj

W ostatnią sobotę kwietnia /27 IV 2019/ o godz. 19.45 sprawowana będzie trydencka Msza święta, ofiarowana we wspólnych intencjach o łaskę zdrowia i duchowo-fizycznych uwolnień.

Po Mszy świętej zapraszamy do udziału w miesięcznym nabożeństwie do św. Szarbela /przy Jego relikwiach - ex ossibus/ z odczytaniem przekazanych intencji oraz namaszczeniem szarbelowym olejem. Ta sobota nazywana Białą Sobotą jest również wigilią Niedzieli Białej - Niedzieli Miłosierdzia Bożego, dlatego w powierzonych intencjach modlić się będziemy Koronką do Miłosierdzia Bożego...

Polecane św. Szarbelowi intencje: prośby, błagania i dziękczynienia, zapisane na kartkach składamy przed Mszą świętą w zakrystii.

DO DZIĘKCZYNNEJ I BŁAGALNEJ MODLITWY, KIEROWANEJ DO MIŁOSIERNEGO PANA BOGA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. SZARBELA, SERDECZNIE ZAPRASZAMY! ZAPRASZAJ I TY! JEZU UFAM TOBIE!

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikaniu zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Pater noster. Ave Maria. Gloria Patri.