OGŁOSZENIA 3 – 10 II 2019

Drukuj

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana:

--------------------------
ŻYWY RÓŻANIEC – Papieska intencja powszechna na luty 2019: Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy. AVE MARIA.