PAŹDZIERNIKOWA MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. SZARBELA.

Drukuj

26 X (piątek) o godz. 19.30 sprawowana będzie trydencka Msza święta, ofiarowana we wspólnych intencjach o łaski zdrowia i duchowych uwolnień - intencje zapisane na kartkach składamy w zakrystii - podczas Mszy będzie możliwość św. spowiedzi. Po Mszy świętej przeżywać będziemy nabożeństwo przy relikwiach /ex ossibus/ św. Szarbela z odczytaniem przekazanych wcześniej intencji oraz namaszczeniem olejem św. Szarbela.

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikaniu zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Pater noster. Ave Maria. Gloria Patri.