CZUWANIE z NIEPOKALANĄ 7/8 XII 2014

Drukuj

W adwentowym czasie pragniemy przeżywać modlitewne czuwanie przed świętem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Czuwanie rozpocznie się w niedzielę 7 XII o godz. 21 a trwać będzie do około pierwszej w nocy w poniedziałek 8 XII 2014. Plan czuwania:

Podczas czuwania śpiew prowadzić będą Siostry Franciszkanki Niepokalanej oraz Warszawska Szkoła Śpiewania Chorału.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY I SERDECZNIE PROSIMY O DZIELENIE SIĘ TYM ZAPROSZENIEM Z INNYMI! AVE MARIA!

W Niej jaśnieje blask wiecznej dobroci Stwórcy, który w swym planie zbawienia wybrał Ją na Matkę swojego Jednorodzonego Syna i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachował od wszelkiej zmazy...  Patrząc na Maryję, jakże nie rozbudzić w sobie — Jej dzieciach — pragnienia piękna, dobra, czystości serca? Jej niebiańska niewinność prowadzi nas do Boga, pomagając przezwyciężyć pokusę życia przeciętnego, opartego na kompromisach ze złem, aby zdecydowanie zwrócić się ku prawdziwemu dobru, które jest źródłem radości... (Benedykt XVI 2005)