Zegar Męki Pańskiej - wersja dłuższa

Drukuj

Dusza pragnąca ściślej zjednoczyć się z Panem Jezusem cierpiącym, naszym Zbawicielem, może to skutecznie uczynić w sposób łatwy za pomocą tzw. zegara męki Pańskiej. W ciągu dnia o jakiejkolwiek porze:, co teraz cierpiał Jezus, a następnie trzeba znaleźć odpowiedź na zegarku. W ten sposób można ustawicznie rozważać cierpienia Jezusowe i ożywić rozmyślania aktami strzelistymi, które są umieszczone w tym celu pod każdą godziną.

19:00 - Pan Jezus przepasuje się prześcieradłem, nalewa wody do miednicy i począwszy od św. Piotra, nie wyłączając Judasza, kolejno umywa nogi apostołom i następnie z pokorą całuje.

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego (500 dni odpustu).


20:00 - Pan Jezus umiłowawszy dzieci do końca je umiłował (św. Jan XIII,1) w zachwycie miłości bierze Jezus chleb i wino w Boskie Ręce, błogosławi i przemienia w Ciało i Krew Swoją, ażeby w Najświętszym Sakramencie pozostać z nami aż do skończenia świata.

Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, które płoniesz miłością ku mnie, rozpal serca nasze miłością ku Tobie. (200 dni odpustu).


21:00 - Zbliża się godzina męki tak wyczekiwana przez Najświętsze Serce Pana Jezusa. W ogrójcu upada na kolana, zaczyna lękać się, drży na całym ciele. Krwawym potem się poci, straszne konanie przechodzi w Najświętszy Sercu.

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew Pana Jezusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i na potrzeby całego Kościoła świętego. (100 dni odpustu).


22:00 - Konanie wzmaga się. Pot krwawy coraz obficiej spływa i zrasza ziemię. Jezus szuka ulgi w modlitwie. Anioł pociesza Go.

Najświętsze Serce Jezusa, w czasie konania przez Anioła umocnione, wspieraj nas w czasie konania. (300 dni odpustu).


23:00 - Z pokorą i słodyczą przyjmuje Pan Jezus zdradziecki pocałunek Judasza, daje się skrępować okrutnym żołnierzom. On Pan nieba i ziemi... Spełniają się słowa proroka Izajasza:, „Jako owca na zabicie wiedzion będzie, a jak baranek przed strzygącym go zamilknie".

Jezu mój, kocham Cię nade wszystko. (50 dni odpustu).


24:00 - Pan Jezus staje przed Annaszem. Niecny żołnierz Malchus wymierza mu bolesny policzek. Najświętsze oblicze zalewa się krwią, oczy zachodzą łzami, Pan Jezus milczy i modli się.

Najświętsze Serce Pana Jezusa, wierzę w Twoją Miłość ku mnie. (300 dni odpustu).


1:00 - Pan Jezus w domu Kajfasza słucha fałszywych oskarżeń i oszczerstw. Nie tłumaczy się, nie broni, lecz znosi w milczeniu wszystkie zniewagi, które ranią Jego Boskie Serce.

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie. (300 dni odpustu).


2:00 - Boleść Pana Jezusa z powodu trzykrotnego zaparcia się św. Piotra. Pan Jezus przechodzi obok św. Piotra i spogląda nań z miłością i nawraca niewiernego apostoła.

Panie okaż mi Swoje oblicze, a będę zbawiony. (300 dni odpustu).


3:00 - Pan Jezus w ciemnicy zamknięty słyszy w oddali głosy pijanego żołnierstwa. Modli się za tych, co Go prześladują i za cały świat i teraz w więzieniu Eucharystycznym, czyli Tabernakulum czyni to samo i wzywa nas, abyśmy towarzyszyli Mu w Jego samotności.

Niech będzie uwielbione Eucharystyczne Serce Jezusa. (300 dni odpustu).


4:00 - Pan Jezus stoi przed Piłatem pomimo oskarżeń fałszywych świadków. Piłat żadnej winy w Nim nie znajduje. Jezus milczy.

Najświętsze Serce Pana Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi. (100 dni odpustu).


5:00 - Pan Jezus przez Heroda wyśmiany, na większą wzgardę w szkarłatną szatę ubrany, za szaleńca przez wszystkich poczytany. Nieskończona Miłość Pana Jezusa do ludzi przywiodła do tego stopnia poniżenia i wzgardy.

Pan mój i Bóg mój. (7 lat i 7 kwadrogen odpustu).


6:00 - Pan Jezus przez Piłata ze złoczyńcą Barabaszem porównany, On Bóg, niewinność i świętość sama.

Najświętsze Serce Pana Jezusa nawróć grzeszników, ratuj umierających, wyzwól dusze czyśćcowe. (300 dni odpustu).


7:00 - Pan Jezus przez oprawców okrutnie biczowany, od stopy aż do wierzchy głowy nie masz w Nim zdrowia. Jak mówi prorok Pański: Rany Pana Jezusa to strzały miłości, które przeszywają najzatwardzialsze serca ludzkie.

Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci Rany Pana Jezusa na uleczenie ran dusz naszych. (300 dni odpustu).


8:00 - Pan Jezus za pychę naszą cierniem jest ukoronowany. Wyszydzany i wyśmiewany, On Król miłości;

Niech żyje Serce Jezusa, naszego Króla i Ojca. (300 dni odpustu).


9:00 - Piłat pokazuje ludowi zbolałego, ubiczowanego i cierniem ukoronowanego Jezusa i mówi - oto człowiek - tak, to Jezus, ofiara za grzechy świata.

O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych Ran. (300 dni odpustu).


10:00 - Pan Jezus, światłość nieskończona, Pan życia i śmierci na śmierć krzyżową skazany. Umiłował nas i Siebie samego dał za nas.

O mój Jezu, nie Bądź mi sędzią, ale Zbawicielem. (50 dni odpustu).


11:00 - Pan Jezus dźwiga krzyż na górę Kalwarię, po trzykroć pod jego ciężarem upada, aby uleczyć dusze nasze od szukania siebie, oderwać od wszystkiego, co nie jest Bogiem.

O mój Jezu miłosierdzia... (200 dni odpustu).

12:00 - Z wielkim wysiłkiem przychodzi Pan Jezus na górę Kalwarię, oprawcy brutalnie zdzierają z Niego szaty przywarte do ran i w okrutny sposób przybijają Go do krzyża.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. (300 dni odpustu).


13:00 - Dobry łotr poznaje w konającym Panu Jezusie swego Boga i Pana i zwraca się z błagalną prośbą: Panie pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Swego. Pan Jezus obiecuje mu niebo.

Najświętsze Serce Pana Jezusa Bądź moją miłością. (300 dni odpustu).


14:00 - Stała pod krzyżem Matka Jezusa i rzekł do Niej: oto syn Twój, a do Jana: oto Matka twoja.

Matko miłości, Matko boleści, Matko miłosierdzia - przyczyń się za nami. (300 dni odpustu).


15:00 - Pan Jezus umiera, oddaje życie dla zbawienia świata. Ciemności ogarniają całą ziemię. Jezus zawołał wielkim głosem: Ojcze w ręce Twoje oddaję ducha Mego. Skonał.

Panie Boże mój, już teraz przyjmuję z ręki Twojej i z ochotą każdy rodzaj śmierci, jaki Ci się spodoba na mnie zesłać wraz ze wszystkimi karami, uciskami i cierpieniami. (Odp. zupełny po tym akcie).


16:00 - Otwarcie włócznią boku Pana Jezusa. Pan Jezus otwiera Swe Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a które odbiera od nich samą niewdzięczność.

Cześć, Miłość i dziękczynienie niech będą Najświętszemu Sercu Jezusowemu. (100 dni odpustu).


17:00 - Martwe ciało Pana Jezusa spoczywa na łonie Matki Najświętszej. Najboleśniejszej, która z wielką miłością i boleścią oddaje mu ostatnie posługi.

Najświętsze Serce Pana Jezusa, oddaje Ci się przez Maryję. (300 dni odpustu).


18:00 - Józef z Arymatei owija Najświętsze Ciało Jezusa w prześcieradło i składa do grobu ukrytego w skale.

Najświętsze Serce Pana Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. (300 dni odpustu).