Na IV Niedzielę Postu

Drukuj

"Skąd kupimy chleba, żeby ci jedli"

Cud pomnożenia chleba, jak widać z Ewangelji, miał na celu przedstawić rzeczywistą obecność P. Jezusa w Eucharystji, owszem ów cud, jak zaznaczają pisarze Kościoła, był figurą uczty eucharystycznej. Oto więc środek najskuteczniejszy, z którego za przykładem Odkupiciela, korzystać winniśmy, by zaspokoić głód błogosławionych dusz czyśćcowych. - Nawiedzajmy często Przejśw. Sakrament i uczęszczajmy do Komunji św.: starajmy się przdewszystkiem o odprawienie za te dusze niekrwawej Ofiary lub przynajmniej wysłuchajmy codziennie w ich intencji Mszy św. ile możemy, "Dzięki każdej Mszy św. mówi św. Hieronim, wiele dusz czyściec opuszcza." Według św. Grzegorza, kto słucha pobożnie Mszy św., pomaga duszom wiernych zmarłych i przyczynia się do zupełnego odpuszczenia kar im należnych.

Pewna osoba ożywiona wielką litością dla dusz czyścowych, ile razy słyszała głos dzwonu, wzywającego na Mszę św., wyobrażała sobie, iż widzi owe dusze pogrążone w płomieniach i słyszy ich bolesne, rozdzierające wołanie. Na ten widok, jak sama mówiła, choć była jak najbardziej zajęta, szła na Mszę św., nie miała bowiem odwagi owym duszom powiedzieć: Poczekajcie, gdyż dzisiaj nie mam czasu wam dopomóc. - I my podobnież postępujmy i bądźmy przekonani, iż te święte uwięzione dusze będą umiały okazać nam swą wdzięczność. Zresztą nadejdzie czas, iż gdy się w czyśćcu znajdziemy,spełnią się na nas słowa: "którą miarą mierzyć będziecie, odmierzą wam"(Mat. 7,2).

Najsłodszy Jezu  przez tę litość, jaką okazałeś zgłodniałeś rzeszy, idącej za Tobą, zlituj się nad duszami w czyśćcu. Zlituj się, zlituj, Panie nad niemi! I na mnie zwróć swe litościwe oczy, Boże wszechmocny. I spraw, abym doznając smutku z powodu swych grzechów, został za łaską Twą pocieszony.

Słodkie Serce Marji, bądź mojem zbawieniem.

"Rozmyślania na wszystkie dni całego roku z pism św. Alfonsa Marji Liguorego", Tom I autorstwa o. Jakóba Cristini C. SS. R.; Toruń 1935