OGŁOSZENIA 2 – 9 VI 2019

Drukuj

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana:

ŻYWY RÓŻANIEC: Papieska intencja powszechna na CZERWIEC 2019: Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym. AVE MARIA.

LITANIĄ DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA w języku łacińskim, modlimy się po Mszy świętej sprawowanej w czerwcowych tygodniach... Cor Jesu Sacratissimum, miserere nobis! Adveniat Regnum tuum!