OGŁOSZENIA 12 – 19 VIII 2018

Drukuj

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana:

z modlitwy na poświęcenie: quátenus cum manípulis bonórum óperum, méritis beátæ Maríæ Vírginis, cuius Assumptiónis festum cólimus, quo ipsa assúmpta est, súscipi mereámur. Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. Amen. abyśmy  dzięki zasługom Najświętszej Maryi Panny, której święto  Wniebowzięcia obchodzimy, mogli być przyjęci z naręczami dobrych uczynków do nieba, gdzie Ona przebywa...